گروهتعدادمشاهده
بازدید کنندگان مجتمع6مشاهده
کمیته جذب کمک و مشارکت های مردمی1مشاهده
دلنوشته های همیاران امید (بیماران ام اس)20مشاهده
کمیته امور رفاهی2مشاهده
اخبار مجتمع1مشاهده
اطلاعیه ها1مشاهده
کمیته عمران2مشاهده
کمیته فرهنگی و آموزشی15مشاهده
کمیته پزشکی2مشاهده
نمایندگی شهرستان ابهر1مشاهده
کمیته ورزش8مشاهده
گالری فیلم18مشاهده
درباره ms22مشاهده
سلامتی1مشاهده
ورزش و ms1مشاهده

فرم همراهی

سفارش قلک

تخلیه قلک

بنر همدردی