درباره‌ی ما


پیام مدیرعامل

بسمه تعالی محبت و نیکوکاری از جمله  عنایت و بخشش خاص الهی است  که بدون مرز و حدود در قلب و مسیر انسانیت جای گرفته است که با اتکاء بر این موهبت نیکو، جهانی پر از خیر و لبخند و آرامش را شاهد هستیم. انجمن خیریه ام.اس استان زنجان ( امید )  که با اراده و ثابت قدمی خیرین و نیکوکاران ...
ادامه


ساختار انجمنمعرفی انجمن

تاریخچه جوشش عاطفه، بلوغ اندیشه و به تصویر کشیدن عظمت انسان که اشرف مخلوقات می باشد عده ای را بر آن داشت تا با توجه و عنایت ایزد منان به یاری انسانهایی بشتابند که چشم امید به باران رحمت و محبت الهی دارند تا از دست های عده ای نیکوکار بر سرزمین قلب هایشان ببارد. در این راستا انجمن خیریه ms ...
ادامه


فرم همراهی

سفارش قلک

تخلیه قلک

بنر همدردی