بيماري MS (مولتيپل اسكلروزيس)چيست ؟
متأسفانه بيماري ام اس يك بيماري نسبتاً شايع سيستم عصبي مركزي (مغز و نخاع) مي باشد، كه تعداد نسبتاً زيادي از افراد جهان را مبتلاكرده(حدود 5/2 ميليون نفر درجهان،حدود30 الي40 هزار نفردرايران ودراستان زنجان با بررسي مقدماتي 300 الي 400 نفر مبتلا هستند)و با گذشت زمان نيز آمار مبتلايان رو به افزايش مي باشد.


اين بيماري يك بيماري مزمن(دراز مدت)مي باشدكه نواحي متعددي ازسيستم عصبي مركزي راگرفتار كرده وبا عث تخريب و سخت شدن بافت عصبي در ناحيه مبتلا شده و در نتيجه باعث اختلال در ارسال و دريافت پيامهاي عصبي مي شود.
دراين بيماري عمدتاً غلاف رشته هاي عصبي(ميلين)تخريب شده و در نتيجه در انتقال پيامهاي عصبي اختلال پديد مي آيد.
اين بيماري در مناطق سرد سير و معتدل شايعتر بوده و سن شايع آن 20 الي 40 سالگي است و در خانمها 3 الي 2 برابر مردان رخ مي دهد.و روندبيماري بسيارمتغيّروعلائم غيرقابل پيش بيني مي باشدوبا طيف وسيعي ازعلائم از قبيل اختلالات چشمي (تاري ديد و دوبيني) ، بي حسّي يا كرختي قسمتي از بدن ، ضعف يا فلج اندامها ، سرگيجه ،عدم تعادل ، لرزش ، مشكلات ادراري و مشكلات گفتاري ، مشكلات روحي و افسردگي ، بيمار را درگير مي كند.

فرم همراهی

سفارش قلک

تخلیه قلک

بنر همدردی