به نام آنکه جان را فکرت آموخت

تاریخچه و اهداف

 

1-  تاریخچه تشکیل انجمن:در نیمه دوم سال 1387 بنا به پیشنهاد تنی چند از آگاهان شهری به فکر حمایت از بیماران ام . اس که فاقد تشکلات صنفی بوده اند ، گرد هم آمده و پس از مذاکرات مفصل و احساس ضرورت و داشتن چنین تشکلی روز به روز تقویت و منسجم گردیدن . بدواً طبق مصوبات قانونی تشکیل هر انجمنی ، هیئت مؤسس ، سپس هیئت امناء با حضور 65 نفر از پزشکان ، دانشگاهیان ، کارمندان ، بازاریان آگاه و بصیر تشکیل جلسه داده پس از جرح و تعدیل مسائل مبتلا به اقدام به انتخاب اعضاء هیئت مدیره ، سپس موجودیت این انجمن در رسانه ها منعکس و ترتیب مقدمات ثبت قانونی آن در اداره ثبت شرکتها به شماره 398 ثبت و طی شناسه ملی 10460120386مندرج گردید .

2-  اهم وظایف انجمن:تأمین هزینه های پرداخت فرانشیز داور و قسمتی از درمان و در مراحل بعدی تأمین هزینه های جنبی می باشد شامل ( تحصیلی، معرفی به بانک ها جهت اخذ وام مسکن ، تهیه وسایل اولیه بیمارستانی ، تهیه و توزیع مواد غذائی در فصول مختلف سال و غیره )

3-  آمار تعداد بیماران :در حال حاضر اعضاء این جمعیت به تعداد 881 نفر می باشد که با تشکیل پرونده تحت پوشش و حمایت خود دارد .

4-  ارکان متشکله مدیریتی :این انجمن شامل کمیته های پزشکی ، امور رفاهی ، فرهنگی و آموزشی ، برنامه ریزی ، مالی ، ورزش ، عمران ، جذب داوطلبین ، حقوقی و جذب کمک و مشارکتهای مردمی می باشد .

5-  نحوه حمایتی :این انجمن به جز حمایتهای مادی و معنوی مردمی هیچگونه از اعتبارات دولتی برخوردار نبوده و تأمین هزینه ها صرفاً جنبه حمایتی مردمی دارد . لازم به ذکر است که به سامان رسانیدن امور بیماران تحت پوشش را حدوداً چهل نفر که اکثراً دانشگاهی ، فرهنگی و برخی اقشار آزاد شهروندی به طور افتخاری و رایگان اداره می نمایند .

6-  ایجاد امور پایه ای و ماندگار :در نشستهای متعدد اعضاء هیئت مدیره با مسئولین و کملین قوم به منظور حمایتهای ثابت و پایدار از بیماران مقرر گردید تمهید مقدمات احداث و ایجاد درمانگاه عمومی ام . اس جهت استفاده بیماران ام . اس تهیه و فراهم گردد حداقل پس از دو سال تلاش و کوشش بی وقفه همه دست اندرکاران جمعیت موفق شده یک قطعه زمین در بهترین نقطه شهر دامنه های کوه گاوازنگ ، اخذ مجوز درمانی ، تهیه نقشه درمانگاه چهار طبقه ای که هر طبقه شامل حدوداً یک هزار متر مربع با فضاهای پارکینگ  و فضای سبز خواهد بود با همکاریهای مسئول عالی رتبه استانی و کمکهای بی دریغ شهروندان تهیه و هم اکنون در ید قدرت انجمن خیریه ام . اس استان (امید ) بوده و امیدواریم با مساعد شدن هوای شهرمان زنجان احداث امور ساختمانی توسط پیمانکاران وابسته به این امر شروع بکار گردند .

لازم به ذکر است که به اطلاع همشهریان عزیز برساند که تأسیسات این مجتمع توانبخشی، فرهنگی ، ورزشی و خدماتی با هماهنگیهای زمانبر پزشکان مغز و اعصاب ، کارشناسان فنی نظام مهندسی و با اطلاع و هماهنگی دفتر مرکزی انجمن ام . اس ایران تهیه و بمنصه بروز و ظهور رسیده است .

7-  حضور در مجامع علمی :همه ساله حداقل در دو نوبت با هماهنگیهای دفتر مرکزی در استانهای مختلف کشور کنگره های جهانی علمی و یا سمینارهای تخصصی تشکیل و از یافته های جدید درمانی جهانی با خبر شده و همچنین در جهت بهبود وضع بهداشتی و درمانی بیماران که توسط انجمنهای متشکله و موجود سطح کشوری و کمبودهای ملموس و مشهود جاری در نقاط مختلف استانها بررسی و گفتگو و با همفکری و چاره اندیشی همگان حاضر در مجامع متشکله تصمیمات مؤثر و مفید اجرائی گرفته میشود.

8-  دست آوردهای آخرین جلسه :کنگره بین المللی اصفهان که با حضور بیش از 30 نفر پزشکان متخصص مغز و اعصاب خارجی و پزشکان ایرانی خارج از کشور و همچنین تعداد کثیری از پزشکان متخصص نورولوژیست کشور با مشارکت کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از اول آبان ماه لغایت سوم همان ماه که از انجمنهای ام . اس کشوری نیز دعوت شده بود ، نماینده انجمن خیریه ام . اس استان زنجان ( امید ) نیز با حضور در آن مجمع و استفاده از تحولات پیش آمده دریک ساله گذشته در مورد بیماران ام . اس  و نحوه مبارزه و پیشگیری از این بیماری صعب العلاج با پیشرفت داروهای جدید اکتشافی خوراکی و تزریقی و همچنین تبادل نظر و استفاده از نحوه و چگونگی فعالیتهای به عمل آمده در جهت بهبود کمی و کیفی بیماران ام . اس با نمایندگان انجمنهای ام . اس کشور که 24 انجمن در آن حضور داشتند پس از بررسی کارکردهای منفی و مثبت انجمنها ، استان زنجان با احراز رتبه برتر در سطح کشور موفق به اخذ لوح تقدیر گردید .

فرم همراهی

سفارش قلک

تخلیه قلک

بنر همدردی