سفارش قلک جمعیت حمایت از بیماران مبتلا به ام.اس استان زنجان ( امید )

خیرین گرامی می توانند جهت حمایت از همیاران ام.اس، با سفارش قلک، هدایای خود را به  جمعیت خیریه حمایت از بیماران ام.اس استان زنجان اهدا نمایند.

انواع قلک

سفارش قلک

قلک درخواستی *shooow

فرم همیاری

سفارش قلک

تخلیه قلک

بنر همدردی