خیرین گرامی می توانند جهت حمایت از همیاران ام.اس، با سفارش قلک، هدایای خود را به انجمن خیریه ام.اس استان زنجان ( امید ) اهدا نمایند.

انواع قلک

سفارش قلک

قلک درخواستی *shooow

فرم همراهی

سفارش قلک

تخلیه قلک

بنر همدردی