بازدید جناب آقای دکتر مرادی معاونت محترم سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان و هیات همراه از مجتمع تخصصی آموزشی درمانی و تحقی

حضور جناب آقای دکتر مرادی معاونت محترم سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان و هیات همراه در انجمن خیریه ام.اس استان زنجان (امید) و بازدید از بزرگترین مجتمع تخصصی آموزشی درمانی و تحقیقاتی ...

1414
بازدید پروفسور ثبوتی از مجتمع تخصصی، آموزشی درمانی و تحقیقاتی بیماران ام.اس استان زنجان

                                آقای پروفسور ...

2198
بازدید حضرت آیت الله سید محمد حسینی زنجانی مرجع عالیقدر تشیع از مجتمع تخصصی، آموزشی درمانی و تحقیقاتی بیماران ام.اس استان زنجان

      حضرت آیت الله سید محمد حسینی زنجانی مرجع عالیقدر تشیع در بازدید از مجتمع تخصصی، آموزشی درمانی و تحقیقاتی بیماران ام.اس استان زنجان اظهار کردند: خدمتی بالاتر از کاهش بار مردم ...

2240
بازدید علی جوان، مدیرکل ورزش و جوانان استان از مجتمع تخصصی، آموزشی درمانی و تحقیقاتی بیماران ام.اس استان زنجان

بازدید علی جوان، مدیرکل ورزش و جوانان استان، جواد سالک، رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان و محمود میرزایی، رییس هیات پهلوانی و زورخانه ای استان زنجان از مجتمع تخصصی، آموزشی درمانی و تحقیقاتی بیماران ...

1899
بازدید معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هیئت همراه از مجتمع تخصصی، آموزشی درمانی و تحقیقاتی بیماران ام.اس

          دکتر" علی اکبر سیاری"، معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بازدید از مجتمع تخصصی، آموزشی درمانی و تحقیقاتی بیماران ام.اس استان زنجان ساخت ...

1890
جناب آقای ادهمی از فعالان اقتصادی، از مجتمع تخصصی، آموزشی درمانی و تحقیقاتی بیماران ام.اس بازدید کردند

جناب آقای ادهمی از فعالان اقتصادی، پس از حضور فعال در همایش امید گلریزان انجمن خیریه ام اس استان زنجان (امید) با هدف بازدید از روند پروژه اولین مجتمع تخصصی، آموزشی درمانی و تحقیقاتی بیماران ام.اس، به ...

1912
  • 1

فرم همراهی

سفارش قلک

تخلیه قلک

بنر همدردی