احسان سبد کالا، محرم ۹۹

احسان ۱۸ سبد کالا به ارزش یک میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال توسط خیر گرامی سرکار خانم ابطحی، به مناسبت ایام محرم که به انجمن امید اهدا کردند

دعای خیر بیماران بدرقه ی راهتان


Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

برچسب ها

  

بازدید ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی زنجان

فرم همراهی

سفارش قلک

تخلیه قلک

بنر همدردی