دیدار با آقای مهندس مصطفی معینی

دیدار جمعی از مسوولین انجمن خیریه ام اس استان زنجان (امید) با جناب آقای مهندس مصطفی معینی، خیر گرانسنگ و اهدای تندیس امید. 

جناب آقای معینی، مبلغ پانصد میلیون ریال به انجمن امید اهدا کردند. 

دعای خیر بیماران بدرقه ی راهتان


Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

برچسب ها

  

فرم همراهی

سفارش قلک

تخلیه قلک

بنر همدردی