حضور جناب آقای دکتر مرادی معاونت محترم سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان و هیات همراه در انجمن خیریه ام.اس استان زنجان (امید) و بازدید از بزرگترین مجتمع تخصصی آموزشی درمانی و تحقیقاتی بیماران ام.اس شمالغرب کشور.


Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

برچسب ها

  

فرم همراهی

سفارش قلک

تخلیه قلک

بنر همدردی