جناب آقای ادهمی از فعالان اقتصادی، پس از حضور فعال در همایش امید گلریزان انجمن خیریه ام اس استان زنجان (امید) با هدف بازدید از روند پروژه اولین مجتمع تخصصی، آموزشی درمانی و تحقیقاتی بیماران ام.اس، به استان زنجان سفر کرده و با حضور در دفتر انجمن، درجمع اعضای هیئت مدیره در جریان پیشرفت پروژه قرار گرفت.

ایشان به همراه اعضای هیئت مدیره از پروژه بازدید کرد و رضایت خویش را از پیشرفت عالی آن اعلام داشته و اظهار کرد هزینه یک طبقه از این پروژه را تقبل خواهد نمود.


Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

برچسب ها

  

فرم همراهی

سفارش قلک

تخلیه قلک

بنر همدردی