دکتر" علی اکبر سیاری"، معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بازدید از مجتمع تخصصی، آموزشی درمانی و تحقیقاتی بیماران ام.اس استان زنجان ساخت این مجتمع را مایه افتخار زنجان عنوان کرد و گفت: وظیفه خدمت رسانی به بیماران را در بخش بهداشت بیش از پیش خواهد کرد.
وی ضمن خوشوقتی از حضور خود در این مجتمع گفت: تصور نمی کردم چنین مجتمع تخصصی برای بیماران ام اس در حال ساخت باشد.
دکتر سیاری با تقدیر و تشکر از خیرین ابزار امیدواری کرد با همت انسانهای نیکوکار می توان گام های بلندی در بحث بهداشت و درمان برداشت.
معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تحسین کار خیرین در ساخت این جتمع ادامه داد: خیرین همواره کمک حال خوبی برای دولت هستند .

انتهای پیام/


Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

برچسب ها

  

فرم همراهی

سفارش قلک

تخلیه قلک

بنر همدردی