پیام مدیر عامل انجمن خیریه ام.اس استان زنجان(امید) به مناسب ۲۲ مرداد روز تشکل ها و مشارکت اجتماعی

انجمن خیریه ام.اس استان زنجان (امید) که حمایت هایی را نزدیک به ۱۰ سال، در ابعاد مختلف، معطوف به جامعه هدف کرده است، تنها یکی از انجمن های بهشت خیریه ها است که با یاری و مشارکت های مردم فهیم و مهربان در راستای مرتفع ساختن بخشی از مشکلات و کاهش آلام هم نوعان تشکیل شده است.

امروزه با ساختار دنیای مدرن، نقش تک تک افراد جامعه پر وضوح تر به چشم میخورد، که به صورت مادی و معنوی در نهادها، جمعیت ها، خیریه ها و ... متمرکز شده اند و پیوندی قوی بین مطالبات و نیازهای انسانی و ظرفیت های دولتی و مردمی، ساری و جاری ساخته اند.

 با اتکا به فرمایشات ارزشمند مقام معظم رهبری "کاری کنیم بیمار جز درد بیماری رنج دیگری نداشته باشد"

 مفهموم امید و عشق با تدبیر و یاری خیرین و انسان های مهربان در قلب زنگی جاری شده و در حوزه های بهداشت و درمان شاهد تحولات  چشمگیر و اثرگذاری هستیم.

درخشش نام تشکل ها و مشارکت های مردمی در تقویم نیز گواه بر جایگاه و درستی اندیشه ها و عملکردهای مردم است که خوشبختانه با بسترهای ایجاد شده مسیر نیز برای بخش های مختلف جامعه هموار شده است.

امروز از این فرصت استفاده کرده و از خیرین و همه ی انسان هایی که با توانایی ها، استعدادها و نیروهای مثبت، انجمن امید را در این سال ها یاری کرده اند سپاسگزاری و قدردانی میکنیم.


۱۳۹۹/۰۵/۲۲، ۰۹:۴۷:۰۶       2442

Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

فرم همراهی

سفارش قلک

تخلیه قلک

بنر همدردی