​​​​​​​پیشنهادات جناب آقای رحمانی عضو هیات امناء  انجمن خیریه ام.اس استان زنجان( امید ) و موسسه امدادگران عاشورا در جلسه هم اندیشی خیریه ها و سازمانهای مردم نهاد با جناب آقای دکتر مرادی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان

همبستگی اجتماعی و همکاری های بین بخشی از جمله ارکان اساسی جوامع به شمار می آیند و در واقع کاتالیزور و تسهیل گر به فعل رساندن نیات بالقوه خیرین، واقفین، نیکوکاران و خیر اندیشان

برای خدمت به جامعه هستند و بخش توانمند جامعه را به بخش نیازمند جامعه، پیوند و مرتبط می سازند.

لذا ضرورت دارد:

۱) افق و نقشه راهی در امور خیریه، تشکل ها و سازمانهای مردم نهاد برای تعیین اولویت های نیاز جامعه ارائه شود، تا تشکل های جدید در این راه قدم بردارند و تاسیس شوند.

۲)سازماندهی و تبیین مسئولیت های سمن ها، خیریه ها و تشکل ها و پویش های مردمی در شرایط بحرانی که آمادگی داریم هماهنگی دوره آموزشی تربیت مربی تا ۴۰ نفر در این زمینه انجام دهیم.

۳)اداء و ایفای نقش مسئولیت اجتماعی شرکتها و موسسات انتفاعی را به سمت نیازهای جامعه در بخش عام المنفعه ببریم و صندوق مشترک در این زمینه ایجاد کنیم.

۴)طی تفاهمنامه ای مشترک با مراکز علمی پایان نامه های علوم اجتماعی را به سمت تحقیقات و مطالعات کاربردی در زمینه امور خیریه ببریم.

۵)بانک اطلاعات انجمن ها، سمن ها، خیریه ها و تشکل ها با موضوع فعالیت تشکیل شود تا از تاسیس تشکل های موازی پرهیز و دیگر نیازها تامین شود.

۶)ذیل کار گروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان کمیته هماهنگی و سیاستگذاری خیریه ها، تشکل ها و سمن ها برای موارد فوق و توسعه مشارکت، هم افزایی، تصمیم سازی، بیان انتظارات و مطالبات مشترک، ایجاد وحدت رویه، تبادل اطلاعات و پیشنهاد سیاست های  کلی  تشکیل شود.


۱۳۹۹/۰۶/۱۵، ۰۹:۴۹:۲۳       2331

Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

فرم همراهی

سفارش قلک

تخلیه قلک

بنر همدردی