دیدار مسئولین استانی از انجمن حمایت از بیماران ام.اس استان زنجان

دیدار مسئولین استانی از انجمن حمایت از بیماران ام.اس استان زنجان جهت بررسی موانع و مشکلات پروژه‌های ساختمانی و پزشکی مجموعه
۱) آقای دکتر مصطفی طاهری نماینده محترم مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی
۲) آقای منصور مرادلو نماینده شورای اسلامی شهر زنجان
۳) آقای ابولقاسم احمدی معاون مالی شهرداری زنجان
۴) آقای دکتر خسروشاهی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زنجان
۵) آقای دکتر سراج صادقی رئیس مرکز بهداشت شهرستان زنجان

 ۱۴۰۱/۰۶/۱۳، ۲۲:۴۶:۳۷       293

Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

فرم همراهی

سفارش قلک

تخلیه قلک

بنر همدردی