نمایشگاه صنایع دستی و مشاغل خانگی

انجمن خیریه حمایت از بیماران ام.اس استان زنجان برگزار می‌نماید:
نمایشگاه صنایع دستی و مشاغل خانگی
۲۱ الی ۲۵ آذرماه/ ساعت ۲۰-۱۵
خیابان کارگر، مجموعه فرهنگی تاریخی شهرداری (کارخانه کبریت)


۱۴۰۱/۰۹/۰۹، ۲۱:۴۱:۵۶       166

Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

فرم همراهی

سفارش قلک

تخلیه قلک

بنر همدردی