برگزاری مسابقات بازی‌های لیگ گروهی در انجمن امید
تیم اول: 
آقایان مهدی نواحی خسروشاهی، حامد قاسمی، موسی علیزاده
تیم دوم: 
آقایان علی صالحی، عباس ورقایی،  برجعلی بیگدلی
تیم سوم:
خانم‌ها سیده فاطمه حسینی، آذر گوهریان، اعظم بیگدلی


۱۴۰۲/۰۶/۱۱، ۰۰:۵۲:۵۲       303

Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

فرم همراهی

سفارش قلک

تخلیه قلک

بنر همدردی