کلینیک تخصصی بیماران ام اس با 35 %پیشرفت فیزیکی

اولین کلینیک تخصصی و درمانی بیماران ام اس در ایران به همت جمعیت خیریه حمایت از بیماران ام اس استان زنجان در دست احداث می باشدآلبوم های مرتبط

فرم همراهی

سفارش قلک

تخلیه قلک

بنر همدردی