کسب مقام همیاران در مسابقات کشوری را تبریک عرض می‌نمائیم.
خانم منیژه طوماری، مقام دوم رشته پتانگ
خانم زهرا نصر، مقام سوم رشته شطرنج
خانم مریم امیدی، مقام پنجم رشته دارت
آقای ناصر علیجانی، مقام سوم رشته شطرنج
آقای امیرحسین پناهی، مقام سوم رشته دارت
آقای اسماعیل ترابی، مقام چهارم رشته پتانگ


۱۴۰۲/۰۷/۳۰، ۰۱:۰۹:۵۲       393

Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

فرم همراهی

سفارش قلک

تخلیه قلک

بنر همدردی